ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHÍ DỊCH VỤ

Khách hàng ghi đầy đủ thông tin gói chụp, số lượng người chụp, thời gian chụp và các địa điểm chụp ảnh

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.1. Phương thức thanh toán:

THANH TOÁN THÀNH 2 ĐỢT NHƯ SAU :

–  Đợt I: Bên A đặt cọc trước cho Bên B 30% giá trị hợp đồng

+ Lần 1:Đặt cọc khi kí hợp đồng, số tiền: …………………… đồng.

Hình thức thanh toán : Tiền mặt hoặc Chuyển khoản vào ngày ….. tháng …. năm 2022

+ Lần 2: Bên A hoàn thành cọc đủ cho bên B 30% giá trị hợp đồng, số tiền: …………..……… đồng trong vòng 7 ngày kể từ khi lớp cọc lần 1.

– Đợt II: Bên A thanh toán cho Bên B sau khi kết thúc buổi chụp số tiền: ………………….…… đồng.

 • Tiền mặt: Thanh toán toàn bộ số tiền theo hợp đồng và các khoản phụ thu khác ngay sau khi kết thúc buổi chụp.
 • Chuyển khoản: Chuyển khoản số tiền theo hợp đồng và các khoản phụ thu khác sau…01…ngày kể từ ngày kết thúc buổi chụp.
  Trong trường hợp Bên A thanh toán chậm tiền hợp đồng phải thông báo và được sự đồng ý của Bên B

1,2. Thời hạn thanh toán:
khách hàng thanh toán tiền tour cho chung tôi ngay khi  chung tôi gửi chương trình.

              

ĐIỀU 3 : QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

3.1. Bên A có quyền:

 1. a) Yêu cầu Bên B thực hiện dịch vụ chụp ảnh, quay phim đã thỏa thuận với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm và đảm bảo sản phẩm cho Bên A theo hợp đồng;
 2. b) Bên A có thể thay đổi điều khoản trong hợp đồng về số lượng người sử dụng dịch vụ và gói dịch vụ nhưng phải báo trước cho Bên B trước 4 ngày và phải chịu một nửa khoản tiền nếu Bên A thay đổi làm giảm giá trị hợp đồng. Sau 4 ngày, bên A phải thanh toán đủ số tiền theo hợp đồng ban đầu nếu giảm giá trị hợp đồng.
 3. c) Mỗi thành viên trong lớp của Bên A được chọn ảnh để in trong vòng 3 ngày kể từ ngày được nhận ảnh chỉnh sửa. (Theo hướng dẫn đã có trong link driver ảnh chỉnh sửa). Nếu sau 3 ngày bên A không gửi ảnh in thì bên B có quyền không thanh toán ảnh in cho bên A.

3.2. Bên A có nghĩa vụ:

 1. a) Hợp tác với Bên B để có được sản phẩm tốt nhất;
 2. b) Cung cấp các thông tin về đia điểm chụp và thanh toán chi phí các địa điểm chụp kỷ yếu có thu phí;
 3. c) Cung cấp thông tin nhà xe, tuyến xe có xuất phát từ nội thành Hà Nội đến địa điểm mà bên A nhận đồ. Thanh toán chi phí vận chuyển từ bến xe khách đến địa điểm nhận và ngược lại.
 4. d) Thanh toán hợp đồng và các khoản phụ thu khác theo Điều 2 Hợp đồng này;
 5. e) Hoàn trả quần áo thuê vào ngày hôm sau, sau khi kết thúc buổi chụp. Nếu không hoàn trả đúng hẹn thì Bên A phải thanh toán thêm chi phí thuê đồ của các ngày tiếp theo: 50% chi phí của ngày thứ hai và 100% chi phí kể từ ngày thứ ba theo bảng giá niêm yết trên website của bffmedia.vn
 6. f) Phải bảo quản, giữ gìn, không được làm hư hại, thất thoát phụ kiện chụp ảnh.
 7. g) Bên A có nghĩa vụ báo trước cho bên B trước 07 ngày nếu dời lịch chụp. Nếu trong trường hợp dịch Covid bùng phát phải giãn cách xã hội, bên A sẽ được hoãn hợp đồng vô thời hạn.
 8. h) Nếu hoãn lịch chụp đột xuất khi trang phục đã được đóng gói và chuyển đi thì bên A sẽ phải thanh toán cho bên B chi phí thuê 1 ngày toàn bộ số trang phục đó theo bảng giá niêm yết trên website của bffmedia.vn

 

          ĐIỀU 4: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

                        4.1. Bên B có quyền:

 1. a) Yêu cần Bên A cung cấp đầy đủ về thông tin về ý tưởng, concept, địa điểm chụp ảnh;
 2. b) Yêu cầu Bên A thanh toán thù lao và chi phí theo hợp đồng đã thỏa thuận;
 3. c) Yêu cầu Bên A thanh toán thù lao và chi phí và bồi thường những thiệt hại thực tế xảy ra cho bên B nếu Bên A thay đổi, chấm dứt hợp đồng cũng như làm mất mát, hư tổn với tài sản của bên B.
 4. d) Đơn phương hủy hợp đồng và không hoàn lại cọc nếu bên A không tuân thủ đúng theo thời gian thanh toán đã thỏa thuận.

 

4.2. Bên B có nghĩa vụ:

 1. a) Cung cấp đầy đủ dịch vụ bao gồm trong gói chụp;
 2. b) Tôn trọng những ý tưởng góp ý của bên A trong thời gian thực hiện bộ ảnh;
 3. c) Không ngừng sáng tạo về ý tưởng của mình kết hợp với ý thưởng của bên A mong muốn;
 4. d) Tiến hành buổi chụp đúng thời gian và địa điểm được nêu ra.
 5. e) Hỗ trợ chi phí ship đồ lượt đi và lượt về (đối với lớp ở nội thành Hà Nội). Chi phí ship 2 chiều nội thành Studio BFF – Bến xe khách (đối với lớp ngoại thành Hà Nội)
 6. f) Bàn giao trang phục cho bên A trước 1-2 ngày trước thời điểm ngày chụp diễn ra.
 7. f) Trả toàn bộ file ảnh đã chỉnh sửa trong vòng…7-10…ngày, và video trong vòng …15-20…. ngày kể từ khi Bên A đã hoàn thành thanh toán theo đúng tiến độ các đợt tại Điều 2, file được lưu trữ chất lượng đảm bảo hoàn toàn trên Google Drive trong vòng 30 ngày;
 8. g) Trả ảnh in trong vòng 15 ngày kể từ ngày Bên A chọn ảnh gửi lại cho Bên B.
 9. h) Nếu bên B cung cấp thiếu dịch vụ cho bên A thì bên B phải hoàn trả lại số tiền tương ứng với giá trị dịch vụ dựa trên giá cả thị trường tại thời điểm đó.

 

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

 • . Trường hợp bên A làm mất hoặc hư hại áo cử nhân/phụ kiện thì bên A phải có trách nhiệm đền cho bên B với khoản mục phí như sau:
 • Áo cử nhân: 400.000đ – Mũ: 50.000đ – Bằng: 50.000đ
 • Hoa đội đầu: 30.000đ
 • Áo dài 4 tà: 700.000đ
 • Vest nam:– cavat :30.000đ – quần vest: 300.000đ – áo vest: 800.000đ
 • Bộ concept ………………..: ……………………….đ

           5.2. Trường hợp Bên A trả chậm tiền mà không báo cho bên B và chưa được sự đồng ý của bên B thì bên A sẽ phải chịu bồi thường cho bên B với giá trị 10% hợp đồng.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

6.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các thoả thuận trong hợp đồng, những điều khoản không có trong hợp đồng được thực hiện theo các luật viện dẫn trong Hợp đồng này và các văn bản hướng dẫn của các luật đó;

6.2. Nếu phát sinh tranh chấp về hợp đồng, các bên sẽ tiến hành thương lượng, thoả thuận. Nếu không thoả thuận được, một trong các bên có quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật;

6.5. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký kết hoặc ngày cả 2 bên cùng thống nhất mọi thông tin có trong hợp đồng dưới dạng file mềm.

           6.5. Trong trường hợp bên A hủy hợp đồng, sẽ không được nhận lại số tiền đã đặt cọc.

6.6. Trong trường hợp bên B hủy hợp đồng, sẽ phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà bên A đã đặt cọc cho bên B, và phải thông báo cho bên A trước 5 ngày.

 

Chọn đánh giá của bạn